B e s t e l f o r m u l i e r
Voor een vlotte verwerking vragen wij u de gegevens aangeduid met volledig in te vullen.
Levering na betaling.
Gegevens van de besteller
Naam

Voornaam
Adres Postcode
Plaats
Tel.

Fax
E-mail
Gegevens van de begunstigde
Naam

Voornaam
Adres Postcode
Plaats
Tel.

Fax
E-mail
Bestelgegevens
Afhaling of Levering aan huis ?


Op welke datum ? (dd/mm/jjjj)


Gewenste kleur(en)


Prijs (in Euro)
Kaartje -> Om welke gelegenheid gaat het? Geboorte, verjaardag, ...
Welke tekst wenst U op het kaartje ?
Opmerkingen
Facturatiegegevens
Ja, gelieve mij een factuur toe te sturen
Naam of Firmanaam
Adres Postcode
Plaats
Tel.

BTW nr.